Profile picture for user Macháč Šimon
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

1. Bc. ročník

Autoportrét
Video
Analýza projektu, synopsis, treatment
Fotodokumentácia