Profile picture for user Pavela Vojtěch
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium

1. Bc. ročník

Hlavní myšlenkou tohoto autoportrétu je, že tvůrce/umělec se za celou svou tvůrčí existenci neustále vyvíjí, a nikdy nedojde do stádia, kdy by tento vývoj ukončil. K vyjádření této myšlenky byla použita kombinace reálné fotografie a následné úpravy v programu Adobe Photoshop. Výsledkem je nekonečně ,,renderující se minimalistický obraz. 

Autoportrét
Video