Profile picture for user Marián Ferko
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Autoportrét
Synopsis, treatment, analýza projektu

Námetom diela je digitalizácia hmotného sveta do virtuálneho priestoru s otázkou digitalizácie duše človeka. Nesmrtelnosť s neuveriteľnými možnosťami.

Cieľom je vytvorenie virtuálnej postavy ktorá plnohodnotne žije vo virtuálnom priestore. Uvedomuje si bezhraničné možnosti bytia s vedomím možných dôsledkov. Život v podobe spomienok a skúseností v koreňoch “mŕtvych” stromov.

Marián Ferko