Profile picture for user Mravčák Maximilián
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Autoportrét
Synopsis, treatment, analýza projektu
Vimeo

Hlavný motív môjho autoportrétu predstavuje sociálna izolácia vyplývajúca z uzatvorenia škôl, kvôli pandémii COVID-19. Štylisticky som sa v tomto diele snažil taktiež vyjadriť môj vzťah k minimalizmu.

Mravčák Maximilián