Profile picture for user Mravčák Maximilián
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023

1. Bc. ročník

Hlavný motív môjho autoportrétu predstavuje sociálna izolácia vyplývajúca z uzatvorenia škôl, kvôli pandémii COVID-19. Štylisticky som sa v tomto diele snažil taktiež vyjadriť môj vzťah k minimalizmu.

Autoportrét
Vimeo
Analýza projektu, synopsis, treatment