Profile picture for user Púchovský Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Autoportrét
Púchovský Samuel
Fotodokumentácia