Profile picture for user Szekács Patrik
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Autoportrét

AUTOPORTRÉT - ĎALŠIA ETAPA

Obraz vyjadruje portrét autora a jeho života z dlhodobého hľadiska deleného na etapy. Tri oddelené miestnosti chápeme ako časový úsek v živote autora a čísla označujúce ich poradie značia, že autor zažíva už niekoľkú časť svojho života. V prvej miestnosti z prava vidíme logo strednej školy a piktogram mozgu s nápisom “ukladanie”. Táto miestnosť je rozsvietená a to značí, že má autor tento stupeň už za sebou a načerpal dostatočné množstvo informácií aby sa mohol posunúť ďalej. V strednej miestnosti, t.j. tedajší autorov život, kde sa nachádzajú prvky vyjadrujúce autorov momentálny stav, postoj a záujmy. Levitujúca postava značí uvoľnenosť ako životný stav a ponorenie sa do myšlienok autora. Na stenách je logo ateliéru vizuálnych efektov a filmovej a televíznej fakulty na VŠMU z ktorej vychádzajú čiary vyjadrujúce prúdy informácií, ktoré prúdia do hologramu označujúci zdroj z ktorého vychádzajú všetky skúsenosti, zážitky, informácie a myšlienky.

Zdroj je vytvorený ako hologram turbíny v ktorej sa skladá kocka, prichádzajúce  časti zapadajú do seba ako stavebnica lego. Zdroj vysiela do autora pulzy a tým vyjadruje autorove záujmy a prijimanie skúsenotí a zážitkov v určitej etape života. Tým že sa nachádzame v epochu číslo 8 znamená že predchádzajúce časti života boli úspešne ukončené a autor je spokojný s jeho minulosťou. Takisto značí chtíč po ambicioznosti a pracovitosti pretože autor sa snaží vyčerpať každý zdroj skúseností, informácií, zážitkov a myšlienok z každej etapy a nechce sa zastavovať ale objavovať ďalej nové veci a príležitosti. Viac prúdov smerujúcich k zdroju znamenajú všestrannosť.

Autor by sa chcel vzdelávať a spoznávať viac odvetví zo štúdia a života ale aj napriek tomu tieto oblasti pochádzajú z jedneho bodu záujmu. Dá sa povedať že je dielo dočasné pretože vyjadruje presne určené aktuálne obdobie. V diele postava autora postupuje z prava do ľava a aj napriek porušeniu smeru čítania má táto vlastnosť význam => po prekonaní všetkých etáp života autor spomína na svoj život akoby čítal knihu a postupne z ľava do prava spomína od najnovších spomienok až po tie najstaršie.

Kniha života končí pri etape 1.

Szekács Patrik
Fotodokumentácia