Profile picture for user Randl Eduard
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

   Zadanie "Autoportrét" som poňal tak, že som na jendej strane chcel dať v nej najavo môj najobľúbenejší "subžáner" v science fiction - Cyberpunk. Na druhej strane som chcel toto zadanie zrealizovať technikou - photobash - ktorú už dlhšie obdivujem skrz rôzne timelapses na YouTube. Filozofia za týmto je jednoduchá. Aj keď som v neznámom prostredí, tak vždy sa dokážem odhodlať danú oblasť prebádať. Aj keď v niektorých prípadoch viem, že v danej oblasti sa v budúcnosti pohybovať nechcem. To je ďalší bod, ktorý som sa snažil zachytiť v mojej práci a to - zvedavosť. Vždy som si vravel, že nech sa človek pohybuje v hocijakej oblasti, tak znalosť iba jednej strany nestačí. Treba si utvoriť už len minimálne teoretický prehľad o tom, čo sa v tej jeho oblasti nachádza a robí. Nie iba v tom jeho, ním vybratom úseku. Treba byť zvedavý a odhodlaný prebádať čo sa dá, aj keď to miestami môže bolieť.

Randl Eduard