Profile picture for user Kaperák Martin
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2016/2017
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018

Mgr. a ArtD. ročník

Fotodokumentácia