Profile picture for user Jopek Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021
Koniec magisterského štúdia
2021/2022

3. Bc. ročník

Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Čast bakalárskej práce.