Profile picture for user Jopek Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia

3. Bc. ročník

Jopek Adam
Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Čast bakalárskej práce.

Typ cvičenia