Profile picture for user Rontová Kimberly
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Video
Fotodokumentácia
Typ cvičenia