Profile picture for user Pikulík Martin
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2016/2017
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019

Mgr. a ArtD. ročník

Úvod do problematiky techniky "Double Exposure"

V rámci VŠMU spolupráce na projekte "Niečo sa deje" som produkčnému tímu vysvetľoval princípy techniky "double exposure". V tejto prednáške som zahrnul viaceré tipy pre postprodukciu vstupných obrazov, aby výsledok pôsobil prirodzene a lahodil oku. Pri tvorbe boli použité snímky zo samotného filmu.

 

Pikulík Martin
Fotodokumentácia