Profile picture for user Vančo Tibor
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium

3. Bc. ročník

Video
Fotodokumentácia