Profile picture for user Benkovský Mário
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Autoportrét

Zadanie menom „Autoportrét“ som sa rozhodol spracovať vo vlastnom štýle, ktorý pomocou kompozície použitých 2D/3D objektov a subjektov prepája fikciu s realitou. Po dlhom zvažovaní som zvolil formu centrálneho autoportrétu. Celý záber v rozlíšení 1920x1080 pixelov je vedený v temnej atmosfére, ktorá samozrejme dodáva práci ako na tajuplnosti, tak i pomáha k vizuálnemu zjednoteniu jednotlivých prvkov. Dôraz musel byť kladený na vrhnuté tiene, lúče svetiel, desaturáciu farieb, perspektívu a zmenšenie intenzity najsvetlejších bodov. Výjav vyjadruje scénu človeka – tvorcu vizuálnych efektov, pracujúceho s virtuálnymi programami pomocou hologramov. Estetiku komplementárnych farieb zabezpečuje vrstva jemného modrého svetla, sálajúceho z hologramu a opozitná vrstva oranžovej farby, prepnutá do módu Overlay. Neoddeliteľnou súčasťou farebných korekcií bol samotný grading farieb, ktorý umožnil vizuál sfarbenia, v ktorom dominuje teplá oranžová, čo pomáha u diváka navodiť pocit príjemného a pokojného prostredia, ktoré si ale vďaka temnote zachováva určitú tajuplnosť a eleganciu.

Benkovský Mário
Fotodokumentácia