1. Bc. ročník

Video
Synopsis, treatment, analýza projektu
Menke Matúš