1. Bc. ročník

Synopsis, treatment, analýza projektu
Menke Matúš