Profile picture for user Hotový Tomáš
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021

Mgr. a ArtD. ročník

Krátky kurz a pomocná dokumentácie pre tvorbu a organizáciu workshopou a školských podujatí.

Hotový Tomáš