Profile picture for user Valovič Marián
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023

1. Bc. ročník

Spojenie viacerých cvičení (Križovatka, Zničené mesto, Na inej planéte, Motion design) a spojenie všetkých katedier FTF (plnohodnotný štáb, na projekte spolupracovalo asi 34 ľudí vrátane hercov) na projekt Strife Of The Rebels. Výsledok za dva semestre práce je tento teaser, ktorý plánujeme doviesť do dokonalosti a ukázať svetu. Na projekte plánujeme ešte pokračovať a vytvoriť tak krátky film s tématikou Star Wars.

Video