Profile picture for user Hotový Tomáš
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019

Mgr. a ArtD. ročník

Polročná verzia teoretickej časti písomnej diplomovej práce.

Hotový Tomáš