Profile picture for user Hotový Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021

Mgr. štúdium

Dodané podklady: model hradu, color/albedo mapa (UV a color mapa Samuel Šutka)

Zadanie: Vytvoriť metallic, smoothness poprípade height/normal mapu za pomoci programu Photoshop pre Unity.

Video
3D v Sketchfabe