Profile picture for user Benkovský Mário
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

1. Jednozáberovka
 
Cieľom tejto tímovej práce bolo zachytenie krátkeho a vtipného deja na jeden dlhý zaber pomocou kamery. Mojou úlohou bolo stvárniť jedného z antagonistov. Mafiánskemu vodcovi boli zo záhrady ukradnuté ruže, jeho podriadení prichádzajú potrestať zlodeja.

2. Spracovanie HDRI
 
Do záberu tímovej práce bolo treba usadiť plne realistickú sošku kývajúcej mačky. Zatiaľ čo spolužiak pracoval na modeli, animácii a rendri, mojou úlohou bolo nafotiť 36 fotografií izby, ktoré som neskôr vložil do špeciálneho programu PTGui Pro, v ktorom som jednotlivé fotografie upravil a vyhladil čo najviac tak, aby sedeli na svojom mieste a následne vyexportoval 360 stupňovú fotografiu v podobe HDRI mapy. HDRI mapa následne slúžila na aplikovanie realistického osvetlenia na povrch materiálu sošky mačky.

3. Pohreb
 
V poslednej tímovej práci bolo mojím zadaním vžiť sa do úlohy miništranta nesúceho kríž na pohrebnom obrade.

Benkovský Mário