Profile picture for user Benková Kristína
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Video
Synopsis autoportrétu, treatment, analýza projektu
Benková Kristína
Fotodokumentácia