Dramaturgická konferencia v Opave

Dňa 23.11.2017 sa v Opave (ČR) uskutočnila dramaturgická konferencia s názvom Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. Okrem iných vystúpil na nej aj člen Špičkového tímu VFX prof. Ľudovít Labík, ArtD. s témou Záverečné metafóry vo filmovom príbehu.

https://slideslive.com/38904774/06-zaverecne-metafory-vo-filmovom-pribehu
http://www.audiovizualnitvorba.cz/promeny-dramaturgie/ 

 

Onlajn
Video