2017 Scenografia seriálu pre deti
Pedagogička AVFX predmetu "Scenografia" Mgr. art. Andrea Vrabelová v rokoch 2015-2017 spolupracovala TV seriáli pre deti STOJ! POZOR! CHOĎ!
Ide poučný a aj veselý seriál, v ktorom sa deti naučia základy dopravnej výchovy a zoznámia sa aj s prácou polície.
V seriáli sa využívajú VFX efekty na zvýraznenie situácii (napr. vrátenie času a oprava nevhodných situácií - zle prejdenie cez prechod a pod,.., vkladanie obrazu do LED obrazoviek na scéne (nakrúcalo sa len s čiernymi obrazovkami a situácie v ledkach sú neskor vkladané ...)

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12967/144964#1

https://www.facebook.com/stojpozorchod/