2017 Siggraph Los Angeles

Účastník:               Ing. Marek Ježo, ArtD.
Termín cesty:        29. 7. 2017  – 7. 8. 2017
Účel cesty:            účasť na medzinárodnej konferencii SIGGRAPH 2017


V dňoch 30. 7. až 3. 8.2017 sa Ing. Marek Ježo zúčastnili medzinárodnej konferencie SIGGRAPH 2017. Konferencia prebiehala v paralelných sekciách zameraných na rôzne oblasti grafiky a vizuálnych efektov.  Najprínosnejšie boli sekcie
”Courses” a “Panels”, v ktorých odborníci z univerzít alebo z praxe prezentovali a diskutovali najnovšie trendy v
počítačovej grafike a vizuálnych efektov. Na tomto ročníku konferencie bolo množstvo prednášok a aj praktických ukážok z oblasti virtuálnej reality. Hovorilo sa aj o nástupe umelej inteligencie do oblasti počítačovej grafiky a jej využitia v tejto oblasti.   
Účasť na konferencii umožnila výmenu poznatkov z viacerých vedných disciplín, nadviazanie cenných kontaktov s účastníkmi z rôznych krajín sveta a preskúmat súčastné možnosti techologického pokroku v oblasti počítačovej grafiky a vizuálnych efektov. 
Po konferencií sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami firmy Xsense, ktorá sa venuje vývoju profesionálnych motion capture systémov. Rozhovor bol o využití systémov Xsense v učebnom procese. Vznikla dohoda o zaslani cenových ponúk pre školu, ktoré by mali obsahovať výrazné zľavy v porovnaní s oficálnymi cenami.
Posledný deň sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami firmy Giant Propeller. Preberali sa  možnosti spolupráce medzi školou a ich postprodukčným štúdiom. Firma je otvorená k podpore študentov formou stáže, ktorá by prebiehala na ich pracovisku v Los Angeles. 


 

Fotodokumentácia