Ukážky záberov vytvorených študentmi AVFX do roku 2018.