2018 Video mapping workshop Lille, Francúzsko

The Video Mapping Festival je aktivitou The Video Mapping European Center, projekt spustený v septembri 2017 francúzskou asociáciou Rencontres Auiovisuelles. Výstup festivalu bol zameraný na verejnosť prostredníctvom 15tich rôznych dostupných video-mapping lokácií a zároveň poskytol priestor profesionálom a európskym študentom animácie a video hier.
Workshopu objektového mappingu sa zúčastnilo 10 študentov, z ktorých jedna študentka bola z FTF VŠMU. Študenti pracovali pod vedením Hamza Mrabetu, ktorý má bohaté skúsenosti s tvorbou najrozličnejších projekcií. Zvyšných zhruba 90 študentov bolo rozdelených do ďalších menších tímov tvoriacich projekcie na ďalšie objekty, budovu opery alebo pracujúcich na videohrách. Tie boli rovnako premietané na fasády historických stavieb alebo sôch. Po zhliadnutí objektu v Paláci krásnych umení v Lille, sa účastníci presunuli do kreatívneho centra Arenberg Creative Mine vo Wallers-Arenberg, asi hodinu cesty od mesta, kde sa oboznámili s technickými požiadavkami pre vytvorenie projekcie a začali intenzívnu 4 dňovú prácu. Spoločne vytvorili 3 a pol minútové dielo s názvom Žena. Projekcia bola štúdiou individuálneho chápania konceptu ženskosti prostredníctvom videomappingu.
Cesta prispela k rozširovaniu obzorov na poli animácie, vizuálnych efektov a využitia nových technológií, ktoré v dnešnej dobe nielen sprostredkujú jedinečný vizuálny zážitok ale rovnako majú dopad na širší kultúrno-spoločenský kontext.

http://www.videomappingfestival.com/seminaire/?lang=en

Fotodokumentácia