Dňa 20.06.2019 prebehli štátne bakalárske skúšky Ateliéru vizuálnych efektov, na ktorej sa zúčastnili 5 študenti AVFX.

Dňa 21.06.2019 prebehli štátne magistérske skúšky Ateliéru vizuálnych efektov, na ktorej sa zúčastnili 8 študenti AVFX. Traja z nich obhájili svoje magisterské štúdium s vyznamenaním.