Dňa 8.12.2020 sa v Opave (ČR) onlajnovo uskutočnila dramaturgická konferencia s názvom Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. Okrem iných vystúpil na nej aj člen Špičkového tímu VFX prof. Ľudovít Labík, ArtD. s témou "Neviditeľnosť 2. bodu zvratu".

https://www.slu.cz/fpf/cz/udalost/15/346

Fotodokumentácia