Dňa 29.9.2023 sa uskutočníla videomappingová projekcia študentov VFX FTF VŠMU. 
Projekcie pripravené študentmi 2. ročníka VFX začali od 21,00, skončili o 23,00. 

Projekcia Vizualizácie Motion Dizajn na portál Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU nadväzuje na 12 rokov trvajúcu happeningovú spoluprácu študentov FTF a študentov Hudobnej a tanečnej fakulty, kedy na jednominútové originálne hudobné kompozície študentov hudobnej skladby študenti vizuálnych efektov zohľadnili vzťah  obrazu tvaru a členitosti portálu budovy a hudby na vyjadrenie svojej technologicko-umeleckej vyzretosti.

Zoznam prezentujúcich študentov Ateliéru VFX Filmovej a televíznej fakulty VŠMU:
Jozef Fruni, Lukáš Kasák, Patrik Klučár, Michal Kožák, Jakub Rýger, Miroslav Ujmiak, Adam Zvolenský,
Viliam Čorňák, Michal Fajta, Tomáš Sikora, Juraj Zbín, Jozef Plavuscsák
Anna Gondová, Maroš Šesták, Maximilián Mravčák, Jozef Janík, Kimberley Rontová, Patrik Szekács, Matúš Menke, Matej Šulek, Róbert Rapoš, Tímea Michalčíková, Juraj Mäsiar, Šimon Macháč, Kristína Benková, Adam Cipka

Zoznam prezentujúcich študentov hudobnej skladby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU:
Erika Belicová, Laura Jašková, Evgenii Prituzhalov, Bianka Baranová, Patrik Kubizna, Martin Lang, Jaroslav Ryzek, Mário Polónyi,

Pásmo projektov uzatvára projekcia vynikajúceho projektu spolupráce troch fakúlt. Filmovej, Divadelnej a Hudobnej.

Posledná večera: Ráchel Rimarčíková (DF), Viliam Čorňák, Tomáš Sikora (VFX), Aleksandra Gudková (HTF)
Kuchyňa: Emma Vičanová (DF), Tomáš Sikora, Viliam Čorňák (VFX), Evgeny Prituzhalov (HTF)
Prometeus: Katarína Csikmaková (DF), Tomáš Sikora, Viliam Čorňák (VFX), Laura Jašková (HTF)
Astronaut: Anna Demovičová , Klaudia Grancová (DF), Viliam Čorňák, Tomáš Sikora (VFX), Erika Belicová (HTF)

Pedagogické vedenie:
Prof. Ľudovít Labík, ArtD., prof. Jevgenij Iršai, PhD., Mgr. art. Jozef Janík

 

Onlajn