31.5.2024 sa uskutoční v poradí 3. projekcia študentov VFX a HD FTF VŠMU formou videomappingu na priečelie budovy Hudobnej a televíznej fakulty VŠMU.

Začiatok projekcie sa očakáva o 21,30, potrvá do 23,00. Projekcie budú zaslučkované bez prestávok a blok potrvá cca 20-25 minút.

Digitálne diela budú v spolupráci so študentmi bábkoherectva, hudobnej skladby a choreografie. Po prvýkrát bude zaradený experiment študentov Herného dizajnu pri skúmaní možností premietania herného zážitku na fasádu budovy.

Udalosť sa uskutočňuje z príležitosti 75. výročia založenia VŠMU a je súčasťou Summitu FilmEU+ v Bratislave v dňoch 3-7.6.2024.

Videomapping študentov VFX počas Bielej noci 31.9.2023.
Videomapping študentov VFX 1.6.2023.
Stream kód na živé vysielanie z udalosti
Onlajn

Fotodokumentácia