Profile picture for user Špičuk Róbert
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2016/2017
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka
2D Fotoportrét