Profile picture for user Boža Viktor
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2016/2017
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
Zázrak (vektorizácia) - pracovné súbory
3D foto autoportrét
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
2D Fotoportrét