Profile picture for user Jankovčín Lukáš
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D autoportrét - 3D zobrazenie
Vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Vizuál autorský so vstupmi prebratými
Vizuál vytvorený zo zadania v škole
Vizuál na objednávku zákazníka