Profile picture for user Jankovčín Lukáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
3D foto autoportrét
3D autoportrét - 3D zobrazenie