Profile picture for user Jankovčín Lukáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
3D foto autoportrét
3D autoportrét - 3D zobrazenie
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál autorský so vstupmi prebratými
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka
Portfólio v pdf