Profile picture for user Slávik Matej
Začiatok bakalárskeho štúdia
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)