Profile picture for user Kološ Peter
Koniec bakalárskeho štúdia
2018/2019
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D model - Pracovné súbory
Vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Vizuál autorský so vstupmi prebratými
Vizuál vytvorený zo zadania v škole
Vizuál na objednávku zákazníka