Profile picture for user Petrášová Ornela
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2018/2019
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
3D foto autoportrét