Profile picture for user Strukanová Vladimíra
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
3D foto autoportrét