Profile picture for user Ďurica Lukáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
Foto autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Foto autorské so vstupmi prebratými
2D Fotoportrét