Profile picture for user Ďurica Lukáš
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
Vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Vizuál autorský so vstupmi prebratými
Video spoluautorské
Vizuál vytvorený zo zadania v škole
Vizuál na objednávku zákazníka
2D Fotoportrét