Profile picture for user Jambor Ladislav
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
Vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Vizuál autorský so vstupmi prebratými
Vizuál vytvorený zo zadania v škole
Video vytvorené zo zadania počas štúdia
Vizuál na objednávku zákazníka