Profile picture for user Púchovský Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
3D foto autoportrét