Profile picture for user Štammová Martina
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D v Sketchfabe
Vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Vizuál autorský so vstupmi prebratými
Vizuál vytvorený zo zadania v škole
Vizuál na objednávku zákazníka
Video objednávkové vytvorené pre zákazníka
2D Fotoportrét