Profile picture for user Valovič Marián
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
2D Fotoportrét