Profile picture for user Valovič Marián
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
2D Fotoportrét