Profile picture for user Černaj Richard
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D videorender