Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Vizuál autorský so vstupmi prebratými
Vizuál vytvorený zo zadania v škole
Video vytvorené zo zadania počas štúdia
Vizuál na objednávku zákazníka
Video objednávkové vytvorené pre zákazníka