Profile picture for user Rapoš Robert
Začiatok bakalárskeho štúdia
Farebné verzie - atmosféry
Pracovné súbory - Farba, atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D videorender
3D v Sketchfabe
Foto autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Foto školské vytvorené zo zadania v škole