Profile picture for user Rapoš Robert
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022
Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Matte painting
Zázrak
3D videorender
3D v Sketchfabe
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
Portfólio - video objednávkové vytvorené pre zákazníka