Profile picture for user Mravčák Maximilián
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
3D model - Pracovné súbory
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál autorský so vstupmi prebratými
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
Portfólio - video objednávkové vytvorené pre zákazníka
2D Fotoportrét