Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
Vektorizácia - Pracovné súbory
3D foto autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
3D autoportrét - 3D zobrazenie
3D model - Pracovné súbory
Vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Vizuál autorský so vstupmi prebratými
Vizuál vytvorený zo zadania v škole
Vizuál na objednávku zákazníka
2D Fotoportrét