Profile picture for user Brajer Damián
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Matte painting (maskovanie) - pracovné súbory
Zázrak (vektorizácia)
Zázrak (vektorizácia) - pracovné súbory
3D foto autoportrét
3D autoportrét - 3D zobrazenie
3D videorender
3D model - Pracovné súbory