Profile picture for user Greguš Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Foto vo všetkých obrazových vstupoch autorské
Foto autorské so vstupmi prebratými
Foto vytvorené zo zadania počas štúdia v škole
Foto vytvorené na objednávku zákazníkom
2D Fotoportrét