Dňa 28.8.2020 sa s dvojmesačným oneskorením vzhľadom na pandémiu Covid 19 uskutočnili obhajoby umeleckého diela študentov bakalárskeho ročníka. Prezentácie boli v improvizovaných podmienkach (škola aj ateliér VFX v prestavbe), avšak všetci obhajujúci si zvolili pre prezentáciu svojej najdôležitejšej práce bc. štúdia osobnú účasť na úkor dištančnej obhajoby.