23.9.2020 prebehol zápis do 1. ročníka AVFX a HD. Je to historický ročník so začiatkom vyučovania herného dizajnu na FTF VŠMU.

Na študijný plán VFX sa prihlásilo 12 študentov a na študijný plán HD 2 študenti. Vzhľadom na pandémiu jeden poslucháč realizoval zápis dištančným spôsobom.