Dňa 30.6.2020 Ing. Marek Ježo, ArtD. na pôde Umeleckej a vedeckej rady FTF VŠMU predniesol svoju habilitačnú prednášku a po nasledujúcej diskusii obhájil habilitačný titul Doc.