Profile picture for user Hotový Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019

2. Bc. ročník

Vloženie 3D scanu do videa vedľa originálu v programe Nuke.
Prvý test.
Hotový Tomáš